Coaching

 Coaching is op de toekomst gericht. Binnen een coaching traject worden de doelen van de coachee doorgaans vooraf bepaald. Doel van de coaching is:

- het verhogen van de effectiviteit in het bereiken van die doelstellingen. 
- het vergroten van bewustzijn en het ontwikkelen van inzicht in de effecten van het eigen gedrag.

Therapie

In (relatie)therapie geven we aandacht aan wat mensen diepgaand belemmert om

- tot bevredigende relaties te komen.
- zichzelf te kunnen zijn en zich tegelijk verbonden te voelen.

 Ervaringen uit het verleden (van vroege jeugd tot recente gebeurtenissen) spelen hierin een belangrijke rol.

Ook de voorbeelden en normen die mensen meekregen over de verhouding tussen mannen en vrouwen werken door in de eigen relatie.


 trainingen    Trainingen

- Trainen is het stelselmatig oefenen in een bepaalde vaardigheid.

- Trainen is ervarend doen, praktisch leren in het hier en nu.


- Groepen bieden de mogelijkheid dit in direct contact met anderen te doen.

- Trainen richt zich op het ontwikkelen van 
             . meer inzicht in situaties en 
             . meer besef van hoe contacten vaak werken.