Onze coaching en trainingen

voor bedrijven en organisaties:

 - zijn concreet en praktisch
-  sluiten aan bij de praktijk van de werksituatie
- geven ruimte aan de belevingswereld van de deelnemers

 Onze externe positie heeft drie grote voordelen :

1) u kunt gebruik maken van onze ruime ervaring en deskundigheid in

          - de dynamiek van relaties.
       -
individuele coachingstrajecten.
          - begeleiding van groepsprocessen.

2) wij nemen binnen uw organisatie een onafhankelijke positie in; daarmee

          - staan wij buiten en boven eventuele partijen
          - zullen wij in staat zijn tot een onbevooroordeelde procesdiagnose
          - kunnen wij nieuwe visies ontwikkelen

3) onze discretie is gegarandeerd. Dit maakt het mogelijk

          - dat wij toegang krijgen tot onderliggende motieven en emoties
          - dat er vanuit vertrouwen gewerkt kan worden

-------------------------------